Partners

Eerst mensen, dan grenzen.

Jaarlijks worden miljoenen mensen door oorlogen, vervolging en armoede gedwongen hun huis en land te verlaten. Een klein deel van hen zoekt toevlucht in de Europese Unie. De EU-landen doen steeds meer om deze mensen buiten de grenzen te houden. Daardoor wordt de oversteek alleen maar gevaarlijker. In 2014 alleen al zijn enkele duizenden mensen op de Middellandse Zee verdronken. Europa kan deze tragedie voor haar kust niet negeren!

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat -  informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen.

ProDemos werkt in het hele land samen met gemeenten en provincies om burgers te betrekken bij politiek en besluitvorming.

ProDemos geeft informatieve publicaties uit over de politiek. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming, zoals de StemWijzer.

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het Veteranen Insituut streeft naar een optimale zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en een gedegen ondersteuning voor hun gezinsleden.Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht.

Het Veteraneninstituut draagt op 5 mei bij aan het Veteranen Speeddaten en het 5 voor 5 moment op de bevrijdingsfestivals.

Ook dit jaar is het Rode Kruis aanwezig op de Bevrijdingsfestivals om samen met de bezoekers de vrijheid te vieren. Op veel plekken in de wereld is vrede nog steeds niet vanzelfsprekend. Wereldwijd vluchten grote groepen burgers hun eigen land uit omdat het niet meer veilig is. Het Rode Kruis, dé humanitaire noodhulp organisatie, helpt wereldwijd mensen die in nood verkeren. Ook in gebieden waar geen vrede is. Onder deze moeilijke omstandigheden en vaak onder hoge druk helpen Rode Kruis hulpverleners iederéén die slachtoffer is geworden van een conflict.