PARTNERS

Mede mogelijk gemaakt door

Waar mensen worden onderdrukt, komt Amnesty in actie. We maken mensenrechtenschendingen zichtbaar en zetten daders onder druk. Dat werkt! Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, daders worden berecht. Doe ook mee. Want hoe meer deelnemers aan onze acties, hoe meer druk op autoriteiten, hoe meer resultaat.

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het Veteranen Insituut streeft naar een optimale zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en een gedegen ondersteuning voor hun gezinsleden.Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht.

Het Veteraneninstituut draagt op 5 mei bij aan het Veteranen Speeddaten en het 5 voor 5 moment op de bevrijdingsfestivals.

Ook dit jaar is het Rode Kruis aanwezig op de Bevrijdingsfestivals om samen met de bezoekers de vrijheid te vieren. Op veel plekken in de wereld is vrede nog steeds niet vanzelfsprekend. Wereldwijd vluchten grote groepen burgers hun eigen land uit omdat het niet meer veilig is. Het Rode Kruis, dé humanitaire noodhulp organisatie, helpt wereldwijd mensen die in nood verkeren. Ook in gebieden waar geen vrede is. Onder deze moeilijke omstandigheden en vaak onder hoge druk helpen Rode Kruis hulpverleners iederéén die slachtoffer is geworden van een conflict.