Sponsors

Het Amsterdams Comité is in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de organisatie van het 4 en 5 mei programma van de stad. Het comité heeft een lange geschiedenis achter de rug. Al in 1946 werd een comité gevormd uit oud verzetsstrijders onder het motto: "Dat nooit meer…."

Het vfonds investeert in vrede door bijzondere, vernieuwende initiatieven mogelijk te maken binnen het thema Vrede en Vrijheid inclusief erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds de bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra en projecten rondom vrede en democratie.

Sena behartigt sinds 1993 de belangen van muzikanten en producenten. Zij krijgen van ons een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zetten wij ons in voor onze rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 25.000.

Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties af bij Sena. Als stichting zonder winstoogmerk betaalt Sena de geïncasseerde gelden tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij recht op hebben.

Kraanwater graag!

Nederland staat bekend als het land met het beste kraanwater ter wereld. Het is van hoge kwaliteit, duurzaam, lekker en gezond en daar mogen we best trots op zijn! Water is overal om ons heen. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Of om gezondheid, voedsel, energie en transport. Al dat water vormt een kringloop: de watercyclus. Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele cyclus. We zuiveren afvalwater, maken drinkwater en houden het oppervlaktewater op peil en schoon. Dit doen we in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei coördineert de veertien Bevrijdingsfestivals . Het comité is verantwoordelijk voor de keuze van de Ambassadeurs van de Vrijheid en de helikoptertour op 5 mei. Ook coördineert het comité het 5 voor 5-moment. De organisatie en programmering is in handen van de festivals zelf. Alle festivals vormen samen een eenheid door hetzelfde logo, vormgeving en de overkoepelende website. In 2016 waren Kovacs, Nielson, Sunnery James & Ryan Marciano en Def P de Ambassadeurs van de Vrijheid. Meer informatie over de ambassadeurs, de programma’s en achtergronden is te lezen op de website van de Bevrijdingsfestivals.

In 2015 is het precies 25 jaar geleden dat er een mooie traditie geboren werd: Defensie Helikopter Commando bracht toen voor het eerst Ambassadeur van de Vrijheid Hessel van festival naar festival per helikopter. Ook voor de Koninklijke Luchtmacht is 5 mei een dag om te laten zien dat zij elke dag, in binnen- en buitenland, actief bijdraagt aan vrijheid en veiligheid.

Aandacht voor het verleden is belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding meer dan 70 jaar geleden en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht aan bijdraagt. Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.